Online látogatók: 6    Max. online látogatók: 32   
ISKOLAORVOS

Rendelési idő
Ifjúsági orvos: Kedd 09.00-14.00
Ifjúsági védőnő: Hétfő-kedd-szerda 09:00-14:00, páros péntek 09.00-14.00

Védőnői fogadóóra
Hétfő, kedd: 13.00-14.00
Védőnői levél a szülőkhöz    Szűrővizsgálati ütemezés    Iskolafogászati rendelési idő    Fogászati adatlap minta    Fogászati beosztás

Iskolaorvosi rendelő

Ifjúsági orvos

Dr. Enzsöl József


Ifjúsági védőnő

Sandó Ildikó