Online látogatók: 6    Max. online látogatók: 32   
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A Baranya Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola szakképző intézményébe ügyviteli dolgozó munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartama: határozott idejű, előreláthatólag 2024.06.23-ig tartó munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola, 7623 Pécs, Rét u. 41-43.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: általános adminisztratív feladatok, adatrögzítések.
A munkavállaló juttatásai: A 2019. LXXX. tv. értelmében, a munkaszerződésében meghatározott mértékű munkabérre jogosult.

Pályázati feltételek:
 • középfokú végzettség,
 • magabiztos számítógépkezelői ismeretek,
 • precizitás, pontosság,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • alkalmazás esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől, foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt),
 • bérigény megjelöléséről szóló melléklet,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 • A munkakör betöltésének várható időpontja: Az álláshely a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
  A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Antal igazgató, illetve Hegyi Andrea kincstárnok nyújt a 72/517-880 telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:
 • Elektronikus úton: a titkarsag@angsterpecs.hu e-mail-címen keresztül.
 • Postai úton: Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola címére történő küldésével: 7623 Pécs, Rét utca 41-43.
 • Személyesen: Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola, titkárság, 7623 Pécs, Rét utca 41-43.

 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

  A Baranya Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola szakképző intézményébe építőipari szaktárgyak gyakorlati oktatója (szobafestő) munkakör betöltésére.

  A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.
  Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
  A munkavégzés helye: Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola, 7623 Pécs, Rét u. 41-43.
  A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Festő szakma gyakorlati oktatása szakiskolában, műhelyiskolában.
  A munkavállaló juttatásai: A 2019. LXXX. tv. értelmében a szakképző intézmény alkalmazottja a munkaszerződésében meghatározott mértékű munkabérre jogosult.

  Pályázati feltételek:
 • érettségi, ágazatnak/szakmának megfelelő szakképesítés,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • alkalmazás esetén 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől, foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt),
 • bérigény megjelöléséről szóló melléklet,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 • A munkakör betöltésének várható időpontja: A munkakör legkorábban 2021. augusztus 30. napjától tölthető be.
  A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Antal igazgató nyújt a +36 70/399-2822 telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:
 • Elektronikus úton: a titkarsag@angsterpecs.hu e-mail-címen keresztül.
 • Postai úton: Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola címére történő küldésével: 7623 Pécs, Rét utca 41-43.
 • Személyesen: Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola, titkárság, 7623 Pécs, Rét utca 41-43.

 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.
  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

  Az állás publikálási helye: A Baranya Megyei Szakképzési Centrum, valamint a Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola honlapján és Facebook oldalán.