Online látogatók: 1    Max. online látogatók: 32   
ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A Baranya Megyei Szakképzési Centrum pályázatot hirdet a Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola szakképző intézményébe karbantartó munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola, 7623 Pécs, Rét utca 41-43.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
 • Villamossági karbantartási feladatok,
 • általános épület-karbantartási munkák, napi hibaelhárítás,
 • gépek, berendezések üzembiztonságának biztosítása.

 • A munkavállaló juttatásai: A 2019. LXXX. tv. értelmében a munkaszerződésében meghatározott mértékű munkabérre jogosult.

  Pályázati feltételek:
 • Szakmunkás végzettség: villanyszerelő vagy vízvezeték szerelő,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és mely foglalkozástól vagy tevékenységtől áll eltiltás hatálya alatt) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • bérigény megjelöléséről szóló melléklet,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 • A munkakör betöltésének várható időpontja: a munkakör legkorábban 2022.07.01. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Antal igazgató, illetve Mikó János műszaki vezető nyújt, a 72/517-880 telefonszámon.

  A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

  A pályázatok benyújtásának módja:
 • Elektronikus úton: a titkarsag@angsterpecs.hu e-mail-címen keresztül.
 • Postai úton: Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola címére történő küldésével: 7623 Pécs, Rét utca 41-43.
 • Személyesen: Baranya Megyei SZC Angster József Szakképző Iskola és Szakiskola, titkárság, 7623 Pécs, Rét utca 41-43.

 • A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.