Online látogatók: 7    Max. online látogatók: 32   
NÉVADÓNK
Felolvas
Angster József
Életrajzi kivonat: Angster József (1834-1918) német telepes család első gyermekeként született. Szülőhelye Kácsfalu, mely Baranya megye délkeleti sarkában található. Nagyapja öt testvérével és apjukkal, Alsó-Ausztria Michelstätten nevű községből költözött át Magyarországra az 1790-es években. A bevándorló család szétszórtan telepedett le. Angster József szülőfalujában nagyapja vert gyökeret. Angster Józsefre nagy hatással volt nagyapja, akit a napóleoni háborúk idején alacsony termete ellenére elvittek katonának. Nyolc-kilenc évesen már kemény munkára fogták a szülei. A fiú keményen helytállt a családi munkamegosztásban, de lelke mélyén valami más foglalkoztatta. Egyre érlelődött elhatározása, hogy ipart tanul. 1849-ben elvesztette nagyapját és kisöccsét. 1850-ben, 15 évesen Eszékre került asztalosinasnak, ahol Haim József asztalosmester vette pártfogásába. Három évi inaskodás után Angster József kezében volt az asztalos szakma. 1853. augusztus 1-jén ismét hazatért József. Látván a szülői ház állapotát, munkához látott. Kicserélt minden ajtót, ablakot, új ágyakat készített. Mire ezeket a munkákat befejezte, tavasz lett. Ekkor, 1854. áprilisában ismét vándorbotot fogott és útrakelt...

Az első orgona: 1867. augusztus 21-én Pécsre költözik, és itt készíti el első orgonáját. A Zsinagóga orgonájának megépítésével alapozza meg hírnevét. A Zsinagóga orgonáját 1869. március 21-én adták át. 1880-ban elkészül a 100. orgona is, amely a Pécsi Székesegyházban működik.