Online látogatók: 2    Max. online látogatók: 32   
ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ

Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.
Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

Iskolai szociális segítő: Kővári Lilla
Elérhetőség:
      - Hétfőnként a Rét utcai, keddenként a Petőfi utcai épületben
      - Telefon: 30/541 2362
      - E-mail-cím: ecsgyk.lillakovari@gmail.com

»Tájékoztató az iskolai szociális segítőről és tevékenységéről«

EFOP-2.2.0-16-2016-00002 projekt
Az ÁEEK konzorcium vezetésével és egyetemi konzorciumi partnerek (SZTE, PTE, DE) részvételével megvalósuló Gyermek és ifjúságpszichiátria, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése" elnevezésű kiemelt projekt alapvető célja a 16 év alatti lakosság mentális egészségi állapotának javítása, az ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer fejlesztése és a korszerű, költséghatékony működtetés feltételeinek kialakítása.
A projekt keretében kidolgozott szakmai irányelvek alapján öt témakörben tájékoztatók is készültek a potenciális páciensek és szüleik, valamint segítők, tanáraik számára. A szakemberek meggyőződése, hogy a betegtájékoztatók használata növeli a rászorulók kezelésébe jutásának és adekvát ellátásba irányításának esélyét, valamint segíti az érintett családokat a kérdéses probléma felismerésében és a kliens megfelelő szakemberhez, szolgálathoz irányításában.

Tájékoztatók
»Hangulatzavar«   »Szorongás«   »Szerfogyasztás«   »Evészavar«   »Viselkedészavar«
COVID-19 (Koronavírus) útmutató
»Kommunikációs és pszichológiai javaslatok szülőknek«   »Otthoni gyerekkel«