Online látogatók: 1    Max. online látogatók: 32   
TÖRTÉNELMÜNK
Felolvas
Iskolánk az 1885-ben alapított első pécsi szakképző iskola, a Pécsi Tanonciskola jogutóda, s mint ilyen, a város és a régió legrégibb szakoktatási intézménye. Az iskola patinás központi épülete 1929-ben épült, s a maga korában - Klebelsberg Kuno minisztersége idején - az ország egyik legmodernebb szakiskolája volt. Az iskola tanműhelye 1973-ban épült, ötszáz tanuló gyakorlati képzésére alkalmas. 1953-tól az iskola 500. Sz. Zrínyi Miklós Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola néven működött, s 1991-ben vette fel az európai hírű pécsi gyáralapító, orgonaépítő mester, Angster József nevét, aki a Rét utcai központi épület egyik szponzora is volt. Az 1995/96-os tanévben adta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a volt Petőfi Utcai Általános Iskola épületét az iskolának, a zsúfoltság és a tornateremhiány enyhítésére. Így az iskola elhelyezése a két épületben kielégítőnek mondható. 1996-ban praktikus meggondolásokból - miután az iskolában valamennyi szakképzési forma megtalálható - vette fel az iskola az ebben esetben szokásos szakképző iskola nevet. Angster József Pécs városában a nemzetközi hírű lokálpatrióta mesterember jelképe, aki mesterségbeli tudását több országban gyarapítva, pécsi műhelyét európai hírű és szintű gyárrá fejlesztette. Orgonái ma is a magyar és pécsi mesterek ügyességét hirdetik Európa szerte. Alakja példaként állhat az iskola tanulói előtt.

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE
1985-ben ünnepelte iskolánk fennállásának 100. évfordulóját. Iskolánk építéséről a törvényhatósági bizottság 1927. május 5-én és 9-én tartott közgyűlése konkrét határozatot hozott. Az új pécsi tanonciskola felépítésére 26 építész nyújtotta be pályázatát. Ezekből egy pályázat lett nyertes. Az építkezést 1928. szeptember 7-én kezdték el és 1929. október 27-re fejezték be. Az első tanévet 47 fős óraadó tantestülettel kezdte meg intézetünk.

A HÁBORÚ UTÁNI ÉVEK
A II. világháború alatt iskolánk ugyan megmaradt, de hatalmas károkat okoztak a szemléltetőeszközök és a berendezési tárgyak eltulajdonításával. A tantestület akkori tagjai, hogy mentsék a menthetőt, egy helyiségbe rakták be a fontosabb eszközöket, tárgyakat, majd ennek a helyiségnek a bejáratát befalazták. 1949-ben igazgatóváltás történik intézetünkben. Ugyanekkor zajlik az államosítás is. A néhány évi örömöt - az intézetet visszaadták eredeti rendeltetésének - újból bánat váltja fel. Központi rendelkezésre 1950-ben a honvédség veszi igénybe az iskola épületét. Ekkor iskolánk a Belvárosi Általános Iskolában nyert elhelyezést. E tanévben 580 tanulója volt iskolánknak. Az iskola épületének egy részét 1953-ban adták vissza. 1954-ben iskolánkban ismételt igazgatóváltás következett be. Az 1956/57-es tanévtől kezdve a szolgáltató ipar újjáéledésével lényegesen nőtt a tanulólétszám. 1348 tanuló iratkozott be összesen a különböző szakokra. A helyi ipari képzés fellendülése iskolánkat is új helyzet elé állította. Jelentősen nőtt a tanulólétszám a megyében, ezért új iskolák jöttek létre. Intézetünk megyei iparitanuló intézet lett. A Rendtartás 3. § (3) lehetővé tette, hogy az iskolák nevet vegyenek fel a számozáson kívül. A tantestület javaslatára a nagy költő, politikus és hadvezér, Zrínyi Miklós nevét vette fel az intézet. Teljes neve: 500. Sz. Zrínyi Miklós Ipari Szakmunkásképző Intézet lett. A hagyományos oktatás fenntartása mellett, 1962-ben megkezdődött a szakmunkásképző iskolákban az érettségit, és egyúttal szakmunkásbizonyítványt is adó 4 évfolyamos szakközépiskolák szervezése. Az 1964/66-os esztendőkben az iskola épülete korszerűsödött. Gazdagodott az iskola szemléltető eszköztára is. A tanulólétszám az 1966/67-es tanévben 58 osztályban, 1800-1900 fő volt. A létszám lényegesen több lett volna, de több szakma tanulóit áthelyezték az 508. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetbe. Az 1982/83-as évben áttértünk az ötnapos munkahétre. Ezt a tanulók örömmel, a szülők megértéssel fogadták. Az ötnapos tanítási hétre való áttérés következtében még nagyobb problémát jelentett a tanteremhiány. Ezért két műszakban, délelőtt-délután folyt továbbra is a képzés. Ekkor iskolánk tanulói létszáma 1765 fő volt. Ebben az évben iskolánk új mérőteremmel és egy számítógéppel gazdagodott. Az 1983/84-es évben az első emeleten, a leánykollégium helyén 5 tantermet és egy könyvtári olvasóhelyiséget alakítottak ki a hálótermekből. Ennyit iskolánk rövid ismertetéséről. A fentiekben leírtak a múltat elevenítik fel a jelenben. Igen nagy tiszteletben tartjuk azokat, kiknek kitartó munkájuk eredményeként most itt ülhetünk ezen iskola falai között, mely falak igen sokat tudnának mesélni a múltról.