SZC logo

BARANYA VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

OM kód: 203049020 | 7623 Pécs, Rét utca 41-43.

Intézmény logo

BARANYA VÁRMEGYEI SZC ANGSTER JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

HírekKözérdekű adatokLevelezésKRÉTA

Bemutatkozás

Kedves Látogatók!

Iskolánk – mint a régió legrégibb szakoktatási intézménye – komoly múltra tekint vissza a szakképzés terén. Méltán vagyunk büszkék elődeink munkájára, eredményeire. Nyomdokaikba lépve igyekszünk megfelelni a 21. század elvárásainak.

Napjaink piacgazdasági helyzete egyértelművé tette a jól képzett szakemberek fontosságát. Ez magával hozta a szakképzés felértékelődését, és szükségessé tette a szakképzési rendszer átalakítását. Kiemelt szerepet kapott a gazdasági igényekkel összhangban álló duális képzési rendszer kiépítése, és a szakmatanulás népszerűsítését is szolgáló, a képzési időszak anyagi terheit kompenzáló ösztöndíjrendszer bevezetése. A duális képzés során kialakuló partneri együttműködésnek köszönhetően a képesítés megszerzése után biztos munkalehetőség várja a jól teljesítő tanulókat. Az ágazati alapképzéssel rugalmasabbá vált a tanulni kívánt szakma kiválasztása is: csak az ágazati alapok megismerését követően kell eldönteni, hogy milyen konkrét szakmát szeretnének elsajátítani a diákok.

Iskolánk a gépészet, a specializált gép- és járműgyártás, az elektronika és elektrotechnika, és a kreatív ágazatokon belül kínál továbbtanulási lehetőséget az általános iskolából érkezőknek és felnőtteknek egyaránt.

A hozzánk jelentkezők különféle képzéstípusok közül választhatnak.  A technikum egyesíti a gimnázium és a szakképzés előnyeit. Elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, a szakma megszerzése mellett lehetősége lesz a felsőoktatásban való továbbtanulásra is. A szakképző iskola a mesterembereket képzi. A szakma megszerzése után a ráépülő, specializáló szakmai képzéseknek köszönhetően számos lehetőség közül választhatnak azok, akik magasabb szintre szeretnék emelni szakmai ismereteiket. Vagyis egy jó szakma ugyanúgy lehetséges karrierutat jelent, mint egy diploma. A Dobbantó program a 15. életévüket betöltött, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezőknek biztosít lehetőséget a felzárkózásra és a műhelyiskolába való továbblépésre. A műhelyiskolába nem csak a Dobbantó programból érkezők jelentkezhetnek, hanem bárki, aki csak alapfokú végzettséggel rendelkezik és elmúlt 16 éves. A kifejezetten gyakorlatorientált képzés tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között zajlik, mentortanár támogatása mellett és részszakképesítés megszerzésére ad lehetőséget. Az orientációs osztályunkba várjuk mindazokat, akik nem tudják eldönteni, hogy mit is szeretnének tanulni a nyolcadik osztály elvégzése után és azokat is, akiket a továbbtanulás szempontjából fontos kompetenciák hiánya akadályoz meg az előbbre jutásban. Nekik pályaorientációs foglalkozásokkal, egyéni fejlesztéssel segítünk, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb képzést.

Az iskola feladata ma már nemcsak az ismeret átadása, hanem legalább ennyire fontos a diákok felkészítése az élethosszig tartó tanulásra. E kettős cél megvalósulása érdekében a klasszikus pedagógiából megőrizzük mindazt, amit sok év tapasztalata alapján eredményesnek tartunk, de nyitottak vagyunk az újra: a kompetenciaalapú oktatás módszerei is beépültek eszköztárunkba.
Oktatóink munkáját dicséri, hogy tanulóink évről évre sikeresen szerepelnek szakmai tanulmányi versenyeken.

2011-ben nyertük el a Diszlexiás-barát iskola címet. Fontosnak tartjuk a tanulási nehézségekkel küzdő diákok támogatását, felzárkóztatását. Számukra egyéni fejlesztést biztosítunk. Sajátos nevelési igényű tanulóinkkal gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező fejlesztő pedagógusok foglalkoznak.

Intézményünk három telephelyen működik. A Rét utcai központi épületben a technikumi és szakképző iskolai képzésben részt vevők szakmai elméleti és közismereti oktatása zajlik. Ebben az épületben kapott helyet a tanulmányi osztály, az orvosi rendelő és a könyvtár.

A Petőfi utcai épületben működik iskolánk szakiskolai képzése, ahol a tanulásban akadályozottak sajátíthatnak el piacképes részszakmákat, valamint a Dobbantó programnak, a műhelyiskolai és az orientációs képzéseknek a Petőfi utcai épületünk ad otthont. Itt található az iskola tornacsarnoka is. A gyakorlati oktatás duális képzőhelyeken, illetve a Martyn Ferenc utcai Tanműhelyünkben valósul meg.

Iskolai életünket színesíti többek között az Angster-nap, melyre szakmai bemutatókkal, vetélkedőkkel, érdekes programokkal készülünk minden évben, és a végzősöket búcsúztató autós szerenád. 

Befejezésként köszönöm, hogy elolvasták soraimat és szeretettel várom, várjuk leendő tanulóinkat.

Üdvözlettel: Rácz Antal igazgató

"Iskolánk az 1885-ben alapított első pécsi szakképző iskola, a Pécsi Tanonciskola jogutóda, s mint ilyen, a város és a régió legrégibb szakoktatási intézménye. Az iskola patinás központi épülete 1929-ben épült, s a maga korában - Klebelsberg Kuno minisztersége idején - az ország egyik legmodernebb szakiskolája volt. Az iskola tanműhelye 1973-ban épült, ötszáz tanuló gyakorlati képzésére alkalmas. 1953-tól az iskola 500. Sz. Zrínyi Miklós Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola néven működött, s 1991-ben vette fel az európai hírű pécsi gyáralapító, orgonaépítő mester, Angster József nevét, aki a Rét utcai központi épület egyik szponzora is volt. Az 1995/96-os tanévben adta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a volt Petőfi Utcai Általános Iskola épületét az iskolának, a zsúfoltság és a tornateremhiány enyhítésére. Így az iskola elhelyezése a két épületben kielégítőnek mondható. 1996-ban praktikus meggondolásokból - miután az iskolában valamennyi szakképzési forma megtalálható - vette fel az iskola az ebben esetben szokásos szakképző iskola nevet. Angster József Pécs városában a nemzetközi hírű lokálpatrióta mesterember jelképe, aki mesterségbeli tudását több országban gyarapítva, pécsi műhelyét európai hírű és szintű gyárrá fejlesztette. Orgonái ma is a magyar és pécsi mesterek ügyességét hirdetik Európa szerte. Alakja példaként állhat az iskola tanulói előtt."

BemutatkozásBemutatkozásBemutatkozás

Partnereink

SZC logo

BARANYA VÁRMEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM


BARANYA VÁRMEGYEI SZC ANGSTER JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SZAKISKOLA

7623 Pécs, Rét utca 41-43.

Telefon: +36 72 517-880

E-mail: titkarsag@angsterpecs.hu

OM azonosító: 203049020


2024BARANYA VÁRMEGYEI SZC ANGSTER JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SZAKISKOLA